Madde 7

Devlet okullarla ilgilenmekle yükümlüdür.

08.01.2020

Audio herunterladen
Anayasa. Kolay anlatım. Madde 7.
Anayasa. Kolay anlatım. Madde 7. (Deutschlandradio)
Madde 7 şöyle der: Devlet tüm okullardan ve okullarda verilen derslerden sorumludur. Okullardaki kurallar devlet tarafından düzenlenmelidir. Ve devlet okullardaki kuralları denetlemelidir.
Devlete ait olmayan okullar da olabilir. Bunlara özel okullar denir. Ancak bütün okullar devletin kurallarına uymak zorundadır. Her federal eyalet, kendi eyaletinden bulunan okullardan sorumludur.
Bu madde ayrıca şöyle der: Hiçbir çocuk dini eğitim almak zorunda değildir. Buna ebeveynleri karar verir. Maddede şöyle de denir: Hiçbir öğretmen dini eğitim vermeye zorlanamaz.