Madde 4

Herkes istediği inanca sahip olmakta özgürdür. Hiç kimsenin bir tanrıya inanma zorunluluğu yoktur.

08.01.2020

Audio herunterladen
Anayasa. Kolay anlatım. Madde 4.
Anayasa. Kolay anlatım. (Deutschlandradio)
Madde 4 şöyle der: Almanya'da bütün dinlere izin vardır. İnsanlar istedikleri inanca sahip olabilirler. Herkes istediği gibi ibadet edebilir. İnsanlar kilise veya camiye gidebilirler. Kimsenin bir diğerine müdahale etme hakkı yoktur. Bir kimse, hiçbir inanca da sahip olmayabilir. Devlet hiç kimseye bir dine mensup olmayı dayatamaz. Devlet hiçbir dini yasaklayamaz.
Bunun yanı sıra, devlet kimseye aynı dünya görüşüne sahip olmayı dayatamaz. Devlet hiçbir dünya görüşünü yasaklayamaz. Herkesin inandığı bir dünya görüşü vardır. Dünya görüşü, bir insanın doğru ve yanlış olduğunu düşündüğü fikirlerin bütünüdür. Ancak bu dünya görüşünün bir din olma zorunluluğu yoktur. Mesela bir kişinin dünya görüşü şöyle olabilir: Kişi hayvan ve bitkilere zarar verilmemesi gerektiğine inanabilir. Bir insanın dünya görüşü, dünyadaki her şeyin bilimsel bir açıklaması olduğu yönünde de olabilir.
Bu madde ayrıca hiç kimsenin savaşmaya zorlanamayacağını da söylemektedir.