Madde 1

Her insan değerlidir, kim olduğu fark etmez.

08.01.2020

Audio herunterladen
Anayasa.Kolay anlatım. Madde 1
Anayasa. Kolay anlatım. (Deutschlandradio)
Madde 1 şöyle der: Hiç kimse bir başkasının onuruna saldıramaz. Her insan haysiyet bakımından eşittir. Kim olduğunun bir önemi yoktur. Her insan, insan olduğu için değerlidir. Nasıl bir insan olduğunun önemi yoktur.
Devlet her bir insanın onuruna saygı duymak ve bu onuru korumakla yükümlüdür. Milletvekilleri her zaman temel haklara uymak zorundadır. Hükümet ve mahkemeler her zaman temel haklara saygı göstermelidir.